Det er påvist Covid 19 hos et barn som lekte på Eventyrfabrikken Mandag 16/8 fra kl 11.15-15.00 og vi ber derfor alle som var innom i dette tidsrommet om å være ekstra obs på symptomer. Hvis symptomer skulle oppstå burde personen det gjelder teste seg så snart som mulig