Årskort

⭐️ Eiere av årskort ⭐️
Alle årskort kommer herved til å forlenges med 3 måneder fra den dagen dere registrerte kortet deres.
Dette gjelder kort som ble kjøpt før vi stengte.