CORONAVIRUS

Eventyrfabrikken vil til enhver tid følge de anbefalinger vi får fra helsemyndighetene. Vi har skjerpet våre renhold- og hygienerutiner for å redusere smittefare. Våre ansatte blir nøye oppdatert med informasjon fra helsemyndigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Våre ansatte blir oppfordret til å holde seg hjemme fra jobb dersom deviser tegn på sykdom eller har vært i eller vært i kontakt med folk som har vært i smitteutsatte områder.

Vi oppfordrer våre gjester til å utvise god hoste- og håndhygiene. Og ber om at de som er i karantene eller har fått beskjed om å holde seg hjemme fra jobb, skole og barnehage forholder seg til dette og ikke besøker oss. Vi ber også om at personer som har symptomer på smitte, eller personer som har vært i kontakt med personer som har bekreftet smitte om å holde seg hjemme.

10.03.2020 –

FHI anbefaler nå at arrangementer med over 500 deltakere avlyses og at arrangementer med 100 deltakere vurderes nøye og at smitteverntiltak blir gjennomført.
Eventyrfabrikken vil derfor ikke slippe inn mer enn 500 gjester av gangen. Vi anbefaler at våre gjester holder god avstand til hverandre og unngår kroppskontakt med folk man ikke har nær relasjon til. Håndsprit er strategisk plassert ved kasser og selvbetjeningsstasjoner slik at det blir lettere for våre gjester å praktisere god håndhygiene.

Vi forbeholder oss retten til å ikke slippe inn flere besøkende dersom vi ser det blir vanskelig å opprettholde gode smitteverntiltak uavhengig av antall som er i lokalet.

Eventyrfabrikken, 11.03.2020