Personopplysninger

Busfabriken AB, org.nr. SE 556801-2321, Rundan 1, 302 53 Halmstad, Sverige, telefon: +46 (0)35 10 15 80, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som du som kunde oppgir til Eventyrfabrikken.

Når du melder deg inn i Eventyrfabrikken og gir oss din e-postadresse og telefonnummer, samtykker du i at vi lagrer personopplysningene dine.

Vår behandling av personopplysningene dine skjer på grunnlag av det avtaleforholdet som oppstår når du blir medlem i Eventyrfabrikken.

Som medlem godkjenner du også at opplysninger om kjøp som skjer via Leo’s nettside lagres og behandles.

Vi lagrer og bruker opplysningene dine for å kunne gi deg den servicen du forventer, f.eks. informasjon i forbindelse med selskapsbestillinger, og for ellers å kunne gi deg god service. Vi lagrer også opplysningene dine for å gi deg tilbud.
Hvis du ikke ønsker tilbud fra Eventyrfabrikken, er det enkelt å avregistrere seg i utsendelsen.

Eventyrfabrikken personopplysningene sikkert og i henhold til personvernloven.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan bli utlevert til myndigheter i henhold til det som foreskrives ifølge loven, til eventuelle samarbeidspartnere som leverer støttetjenester, f.eks. IT-tjenester, til Eventyrfabrikken, på den måten og i det omfanget som Eventyrfabrikken er nødvendig for at  skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor medlemmene, samt for markedsføringsformål.

Opplysningene lagres i maksimalt to (2) år etter at kundeforholdet har opphørt. Dersom regnskapsloven krever det, kan opplysningene lagres i opptil sju (7) år.

I henhold til GDPR har du en gang per kalenderår mulighet til å få gratis informasjon om vår behandling av opplysningene dine. Du kan når som helst be om korrigering av gale opplysninger, sletting av opplysningene eller flytting (dataportabilitet). Du gir oss beskjed om dette per e-post (medlemsservice) kontakt@eventyrfabrikken.no og ber om retting, sletting eller flytting. Du har også rett til å motsette deg at opplysningene dine blir brukt til direkte markedsføring.